Pages Navigation Menu

Projekt

Projekt PRO-E-BIKE promovira čista in energetsko učinkovita vozila, električna kolesa ter električne skuterje (znane pod skupnim imenom E-kolesa) za dostavo dobrin in prevoz potnikov med zasebnimi in javnimi subjekti, kot so dostavna podjetja, javna uprava in državljani urbanih območij v Evropi, kot alternativo običajnim vozilom, ki uporabljajo fosilno gorivo.

Delovanje v okviru projekta je usmerjeno k razvoju trga E-koles in k promociji politike, ki spodbuja uporabo E-koles v mestnem prometu. Projekt PRO-E-BIKE torej cilja na spremembe v odločitvah ciljnih skupin v mestnih območjih, ki se izrazijo s tem, da njihova običajna vozila na fosilno gorivo zamenjajo z e-kolesi. Poskusni modeli med ciljnimi skupinami ne bodo pripomogli zgolj k dosegu ciljev projekta, temveč bodo tudi omogočili predstavitev merljivih učinkov v smislu zmanjšanja emisij CO2 in varčevanja z električno energijo z vključitvijo E-koles v mestni prevoz.

Gledano v celoti, želimo s predvidenimi aktivnostmi v okviru PRO-E-BIKE pomakniti mestni dostavni prevoz od transportnih vozil na fosilno gorivo k E- kolesom in s tem ne zgolj zmanjšati hrup in onesnaženje v mestnih območjih, temveč tudi zmanjšati prometne zamaške, privarčevati z energijo ter ustvariti nove tržne priložnosti za lokalno gospodarstvo.

• Gradnja razumevanja in dvig zaupanja v tehnologije E-kolesa med ciljnimi skupinami

• Preizkušanje  in analiziranje tehnologijo e-koles.

• Informativni dnevi (kot prvi korak izvedbe Akcijskega načrta)

• Razvoj politike v obliki Akcijskega načrta  in strategije, ki bo pospešila uporabo e-koles v pilotnih mestnih območjih.

• Raziskava obstoječih inciativ v zvezi z e-kolesi, identifikacija primerov dobre prakse in prenos “know how”/ najboljših rešitev iz obstoječih uspešnih iniciativ v iniciative v začetni fazi.

• Sodelovanje z drugimi EU projekti s sorodnimi cilji.

• Razvoj poslovnih modelov (za prevoz potnikov, blaga in mešani prevoz), ki bodo povečali konkurenčnost interesnih skupin, ki uporabljajo e-kolesa.

• Podroben pregled iniciativ in tehnologije.

• Večplastno simulacijsko orodje o e-kolesih, namenjeno ciljnim skupinam (obračunavanje stroškov in koristi uvedbe e-koles v njihova podjetja oz. v njihovo poslovanje)

• Povečanje vlaganj in uporabe električnih koles in skuterjev (e-koles) za dostavo blaga in za opravljanje storitev v ciljnih skupinah do konca projekta v primerjavi z začetnim stanjem.

•Akcijski načrt  za mesta glede uvedbe in uporabe e-koles ter strategije za mestni promet.

• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov med izvajanjem poskusnih ukrepov.

• Dostavna podjetja in podjetja z lastnim dostavnim osebjem.

• Javna uprava.

• Lokalne oblasti in državljani/potniki v izbranih mestnih območjih.

• Proizvajalci in distributerji e-koles.

• Kolesarska in e-mobilna združenja.

SRRS_1