Pages Navigation Menu

Pilot podetja

 

Pošta SlovenijePošta Slovenije je največje podjetje v Sloveniji, ki se ukvarja z dostavo. Podjetje zagotavlja visokokakovostne, konkurenčne in zanesljive poštne in logistične storitve. Prispeva k zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev ter krepi konkurenčnost in operativno učinkovitost podjetij in nacionalni razvoj, tudi razvoj demografsko ogroženih območij. Podjetje ima več kot 6700 zaposlenih, v strukturi zaposlenih pa prevladujejo moški (63 %), ki večinoma opravljajo dostavo in obdelavo pošiljk, ženske pa večinoma skrbijo za stranke na okencih poštnih poslovalnic. Podjetje želi ostati najpomembnejši in največji ponudnik poštnih in povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po sprostitvi trga poštnih storitev v EU. Spletna stran: www.posta.si

 

Kratochwill
Restavracija Kratochwill Murska Sobota je ena izmed restavracij v verigi po vsej Sloveniji. Ponuja malice in kosila ter si prizadeva za hitro in kakovostno dostavo hrane na območju Murske Sobote in v njeni bližnji okolici. Spletna stran: http://www.kamjest.si/kratochwill/

 

T-lotus
 T-LOTUS podjetje je začelo delovati konec leta 1999, ko se je preusmerilo na področje površinske zaščite kovin in prašnega barvanja. V obdobju od leta 1999 do danes je razvilo celovito paleto storitev, s katerimi lahko zadovolji potrebe in pričakovanja najzahtevnejših akterjev v branži prašnega barvanja.

 

Dejavnosti

•  Trgovina na debelo in drobno s prašnimi barvami Tiger Drylac®.

• Prodaja opreme in rezervnih delov za prašno barvanje.

• Prodaja pripomočkov za prašno barvanje ZANG.

• Prodaja merilne tehnike različnih proizvajalcev.

• Analiza kakovosti površinske zaščite in druge storitve (meritve temperature v peči).

• Svetovanje in izobraževanje na področju prašnega barvanja.

Spletna stran: www.t-lotus.si

 

Biro ProdajaPodjetje „BIRO prodaja“ se ukvarja s prodajo pisarniškega materiala, pisarniške opreme in pisarniške tehnologije, poleg tega pa nudi tudi njihovo dostavo. Prizadeva si za hitro, učinkovito in zanesljivo dostavo. Ima tudi spletno trgovino, ki je uspešna in uporabniku prijazna. Omogoča hitro in enostavno naročanje več kot 10.000 proizvodov, ki so vedno na zalogi, in ima dostop do dodatnih 30.000 proizvodov preko strateškega partnerja PBS Austria. Spletna stran: http://www.biroprodaja.si

 

3LAN

Podjetje 3lan d.o.o. je uveljavljen ponudnik kakovostnih računalniških in informacijskih storitev v Pomurju in v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija-Madžarska-Hrvaška. Uporabnikom zagotavlja celovito paleto rešitev za vzpostavljanje in upravljanje računalniških omrežij in sistemov, za razvoj in implementacijo računalniške strojne in programske opreme, IT-platform, za shranjevanje in varnost podatkov, za računalniško obvladovanje najpomembnejših poslovnih procesov, integracij in novih medijev. Ponuja tudi projektno vodenje, izobraževanje in svetovanje. Ekipo sestavlja skupina strokovnjakov z različnih področij, kar omogoča širok nabor aktivnosti pri izvajanju storitev in drugih projektov. Spletna stran: http://www.3lan.si/

 

martBistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House Martjanci je relativno mlad zavod, katerega glavni namen je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na različnih področjih. Dosedanje izvedene aktivnosti in projekti zavoda segajo na področja novih tehnologij, razvoja podeželja, izobraževanja, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, turizma, zdravega življenja/zdravega življenjskega sloga. Dejavnosti opravlja predvsem na področju Pomurja, vendar posega tudi širše – v mednarodni prostor, predvsem sosednje države. Več informacij najdete na naslednji povezavi: http://www.bistrahisa.si/

 

naravaJavno komunalno podjetje Čista narava d.o.o. je bilo ustanovljeno  v letu 1997 na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja. Je v lasti Občine Moravske Toplice. Podjetje se je v letih razvijalo skladno s potrebami naročnikov in se tudi širilo. Širilo je paleto dejavnosti in tudi strokovnih resursov. Veliko se je vlagalo v osvajanje novih delovnih postopkov in s tem tudi novih vrst storitev. Podjetje opravlja širok spekter dejavnosti.

 

Med njimi so najpomembnejše naslednje:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. vzdrževanje javnih površin (čiščenje, urejanje parka, ipd.);
4. vzdrževanje občinskih cest in zimska služba;
5. novogradnje in rekonstrukcije komunalnih in drugih objektov;
6. vzdrževanje javne razsvetljave in pokopališč
7. plakatiranje

Več informacij najdete na naslednji povezavi: http://www.cista-narava.net/

 

senpoSENPO d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1995. Pohištveni center je specializiran, za prodajo notranje opreme. Zastopani so vsi pomembnejši domači proizvajalci, ter kakovostni dobavitelji iz tujine. Nudijo vso pohištvo (spalnice, sedežne garniture, kuhinje, regale, vzmetnice…) za opremo doma in poslovnega prostora. Stranki se popolnoma posvetijo, strokovno svetujejo, izrišejo skico in opravijo ALL INCLUSIVE servis. So zastopniki vseh večjih podjetij DanKüchen, Nobilia, Nolte kuchen, Contesa, Gorenje, Polipol, Rauch, Ada, Cotta, Puris, Hespo, Alples, Bosch, Milax…. Pri njih res vsak kupec najde, kar išče. For more information: http://www.senpo.si/