Pages Navigation Menu

Pilot companies – Sverige

Hemtjänsten

Hemtjänstens uppgifter är att ge service åt den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder är i behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Inriktningen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Omfattningen av serviceinsatserna grundas på en bedömning av den enskildes behov, och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna ska utformas i samråd med brukaren, och bygga på respekt för den enskildes personliga integritet och rätt till självbestämmande.

Det finns möjlighet att få hjälp med omsorg under dygnets alla timmar.

Hemtjänsten har två huvudsakliga inriktningar, service och omvårdnad och kan erbjuda hjälp och stöd i form av:

 • städning
 • klädvård
 • inköp, ärenden
 • personlig omvårdnad
 • tillsyn
 • trygghetslarm
 • matdistribution
 • ledsagarservice

Fem hemtjänstverksamheter deltar i projektet:

 • Hemtjänsten i Ydre kommun
 • Hemtjänsten i Kinda kommun
 • Hemtjänsten i Åtvidabergs kommun
 • Hemtjänsten i Motala kommun
 • Aleris hemtjänst i Linköping