Pages Navigation Menu

Projekt

PRO-E-BIKE projekt promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima. Projekt je započeo u travnju 2013. godine, a završiti će u travnju 2016. godine. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz 7 europskih zemalja. Vodeći partner je Energetski institut Hrvoje Požar, a jedan od partnera je i Europska biciklistička federacija, krovna biciklistička organizacija u Europi.

Projekt je usmjeren prema promišljanju mobilnosti i usluga dostave robe i tereta u urbanim sredinama. Uvođenjem električnih bicikala u službe za dostavu želi se povećati brzina dostave u gradskim jezgrama, smanjiti troškove dostave, smanjiti doprinos takve djelatnosti gužvi u prometu, uštediti energija, smanjiti buka i onečišćenje ispušnim plinovima, ali i stvoriti niša za nove tržišne prilike. 

Iako je projekt fokusiran na zemlje partnere, njegovi rezultati imati će utjecaj i izvan granica država partnera, što će se postići snažnom promocijom aktivnosti na razini Europe. Ovim aktivnostima, projekt želi pridonijeti ciljevima EU vezanim uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, korištenja održive energije, energetske učinkovitosti u prometu, izgradnji kapaciteta među različitim grupama, te djelovanjem na tržište i politike kako bi se stvorila ostvarila konkurentna energija.

 • Pregled postojećih inicijativa vezanih uz električne bicikle
 • Usporedbe stavova o električnim biciklima među ciljanim grupama u ciljanim zemljama
 • Identifikacija primjera najbolje prakse  za transfer znanja
 • Razumijevanja tehnologije te jačanje povjerenja u električne bicikle među ciljanim skupinama
 • Testiranje i analiza električnih bicikala u službama za dostavu
 • Demonstracija mjerljivih učinaka, poput smanjenja emisije CO2 te uštede energije u gradskom prijevozu
 • Razvoj politika u obliku akcijskog plana i strategije za pilot gradove, čiji je cilj potaknuti korištenje električnih bicikala u pilot gradovima
 • Info dani u pilot gradovima – prvi korak u implementaciji akcijskog plana
 • Suradnja s ostalim Europskim projektima koji imaju slične ciljeve
 • Razvoj poslovnih modela koji će povećati konkurentnost ciljanih grupa koje koriste električne bicikle
 • Višerazinski alat za simulaciju učinaka korištenja električnih bicikala među ciljanim skupinama (za proračun isplativosti uvođenja električnog bicikla u posao)

 • Bolje razumijevanje tehnologije, njenih prednosti i nedostataka
 • Razumijevanje okolišnih, ekonomskih i socijalnih aspekata tehnologije
 • Povećanje investicija u električne bicikle usporedno s početnim stanjem
 • Uključenje električnih bicikala u gradske transportne strategije
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova u pilot projektima tokom projekata
 • Razvoj politika koje stimuliraju uporabu električnih bicikala u gradskom prijevozu
 • Razvoj novih projekata na području održive mobilnosti
 • Promjena u ponašanju ciljanih skupina koja  je vidljiva u odlukama usmjerenima na zamjenu dijela voznog parka električnim biciklima. 

  • Tvrtke koje se  bave dostavom pošiljki
  • Poslovni subjekti koji dostavljaju svoje proizvode
  • Proizvođači i distributeri električnih bicikala
  • Građani/putnici u odabranim gradskim područjima
  • Predstavnici lokalnih vlasti i  tijela javne uprave