Pages Navigation Menu

Projekt

Projektet PRO-E-BIKE vill främja en ökad användning av energieffektiva fordon såsom eldrivna cyklar och mopeder hos offentliga och privata organisationer, t.ex. transportföretag och offentliga förvaltningar, som utför gods- och passagerartransporter i europeiska städer, som ett alternativ till konventionellt fossildrivna fordon.

Most Recent Articles

PRO-E-BIKE Kick-off Meeting

Posted by on Jun 18, 2013 in Uncategorized

  PRO-E- BIKE project Kick- off meeting was organised in Dutch city Nijmegen by project partner Mobycon. The meeting was held on 8th and 9th of April 2013. The first day of the meeting took place in...

Read More

PRO-E-BIKE Project Kick- off at Bakfietstreffen

Posted by on Jun 18, 2013 in main-sv

On Sunday the 7th of April 2013 people from the Netherlands and abroad gathered for the annual ‘Bakfietstreffen’ event.  At the same PRO-E-BIKE partners gathered for the first time to kick-off this European wide...

Read More